Ochrana dat

Ochrana dat

Za zpracování údajů odpovídá:
Heike Burmeister
Villastrasse 31
55597 Wöllstein
Německo
info@brands-of-germany.com

Ceníme si zájem o náš online obchod. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže podrobně informujeme o zacházení s údaji.


1. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE A HOSTING

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém přístupu na webovou stránku webový server automaticky uloží pouze takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, množství dat přenesl a žádající poskytovatel (přístupové údaje) a žádost zdokumentoval. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránky a zlepšení naší nabídky. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v souvislosti s vážením zájmů, při správném předložení naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Veškeré přístupové údaje budou smazány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy webových stránek.


HOSTING

Služby pro hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou na vašich serverech zpracovávány všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených na tomto webu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Kanada

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v USA a dalších zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.


2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO SPRÁVU SMLOUVY, KONTAKTOVÁNÍ A OTEVŘENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci vaší objednávky nebo když nás kontaktujete (např. Pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech potřebujeme údaje ke zpracování smlouvy nebo ke zpracování vašeho kontaktu a bez nich nemůžete odeslat objednávku nebo kontakt. Která data se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Údaje, které poskytnete, používáme ke zpracování smluv a zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud jste k tomu dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR rozhodnutím o otevření zákaznického účtu, použijeme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu. Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o převodu našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávek, plateb a přepravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po úplném zpracování smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí retenčních období podle daňového a obchodního práva v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. 1 odst. 6 S. 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterých vás budeme v tomto prohlášení informovat. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze to provést zasláním zprávy na možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pomocí funkce uvedené v zákaznickém účtu.


3. ZPRACOVÁNÍ DAT PRO PŘEPRAVNÍ ÚČELY

Plnit smlouvu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR, předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému dodávkou, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží.


4. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PLATBY

Při zpracování plateb v našem online obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovateli technických služeb, úvěrovými institucemi, poskytovateli platebních služeb.


4.1 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ TRANSAKCÍ

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje potřebné ke zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávek, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud to je nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. B GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné ke zpracování platby sami, např. Na svých vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace v procesu objednávání. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.
Pokud máte ohledně našich partnerů jakékoli dotazy ohledně zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, využijte možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


4.2 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘEDCHÁZENÍ PODVODŮM A OPTIMALIZACE NAŠICH PLATBOVÝCH PROCESŮ

V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají společně s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé smluv za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. Fakturace, zpracování napadených plateb, podpora účetnictví). Podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu vážení zájmů, v naší ochraně před podvody a v efektivní správě plateb.


5. INZERCE E-MAILEM


E-MAILOVÝ NEWSLETTER S REGISTRACÍ

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, používáme údaje k tomu požadované nebo vámi poskytnuté samostatně k tomu, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 (1) věta 1 písm. Odhlásit se z odběru newsletteru je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného k tomuto účelu v newsletteru. Poté, co se odhlásíte, vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.


6. COOKIES A JINÉ TECHNOLOGIE


OBECNÁ INFORMACE

Abychom návštěvu našeho webu zatraktivnili a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou znovu odstraněny na konci relace prohlížeče, tj. Po zavření prohlížeče (tzv. Relační cookies). Ostatní soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie).
Používáme technologie, které jsou naprosto nezbytné pro používání určitých funkcí našeho webu (např. Funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, dobu návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. Informace o obsahu nákupního košíku). V souvislosti s vážením zájmů to slouží převážně oprávněným zájmům při optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.

Kromě toho používáme technologie k plnění zákonných povinností, kterým podléháme (např. Abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), jakož i k webové analýze a online marketingu. Další informace o tomto, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč naleznete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=cs] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/ #cookies]

Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. A GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v prohlášení o ochraně údajů.


7. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A JINÝCH TECHNOLOGIÍ PRO WEBOVÉ ANALÝZY A REKLAMNÍ ÚČELY

Pokud jste k tomu dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. A GDPR, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie třetích stran. Po účelu a ukončení používání příslušné technologie námi budou údaje shromážděné v této souvislosti odstraněny. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Více informací o možnostech zrušení naleznete v sekci „Cookies a další technologie“. Další informace, včetně základů toho, jak spolupracujeme s jednotlivými dodavateli, najdete v jednotlivých technologiích. Máte-li jakékoli dotazy týkající se poskytovatelů a základů naší spolupráce s nimi, využijte možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB GOOGLE

Používáme následující technologie od společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala pro USA rozhodnutí o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Google, bude před uložením na servery Google zkrácena aktivací anonymizace IP adresy. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google a tam zkrácena. Není-li u jednotlivých technologií uvedeno jinak, probíhá zpracování dat na základě smlouvy uzavřené mezi společně odpovědnými osobami pro příslušnou technologii v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

GOOGLE ANALYTICS

Pro účely analýzy webových stránek se automaticky shromažďují a ukládají údaje Google Analytics (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí profily použití. Mohou být použity soubory cookie. Vaše IP adresa není obecně slučována s jinými údaji Google. Zpracování údajů probíhá na základě dohody o zpracování objednávky společností Google.


8. SOCIÁLNÍ MÉDIA


8.1 SOCIÁLNÍ PLUGINY FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST

Sociální tlačítka používají sociální sítě na našem webu. Tyto jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při návštěvě našich webových stránek není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskytovatele. Pokud kliknete na jedno z tlačítek, otevře se web příslušné sociální sítě v novém okně vašeho prohlížeče, kde můžete například stisknout tlačítko Líbí se mi nebo Sdílet.


8.2 NAŠE ONLINE PŘÍTOMNOST NA FACEBOOKU, TWITTERU, INSTAGRAMU, PINTERESTU

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR příslušnému provozovateli sociálních médií, když navštívíte naši online přítomnost na výše zmíněných sociálních médiích, vaše data se automaticky shromažďují a ukládají pro účely průzkumu trhu a reklamní účely, ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí profily použití. Mohou být použity například k umístění reklam uvnitř a vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomu se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií, jakož i možnost kontaktu a vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů poskytovatelů, na které odkazujeme níže. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] je nabídka od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Irsko“). Informace automaticky shromažďované společností Facebook Ireland o vaše používání naší online přítomnosti na Facebooku je obvykle přeneseno na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam uloženo. Evropská komise nevydala pro USA rozhodnutí o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky na Facebooku je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Více informací (informace o datech Insights) naleznete zde [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Twitter [https://twitter.com/de/privacy] je nabídka od společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko ("Twitter"). Informace, které Twitter automaticky shromažďuje o vašem používání naší online přítomnosti na Twitteru, se obvykle přenášejí na server provozovaný společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala pro USA rozhodnutí o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] je nabídka od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland“). Informace, které Facebook Ireland automaticky shromažďuje o vašem používání naše online - Přítomnost na Instagramu se obvykle přenáší na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala pro USA rozhodnutí o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Instagramu je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Více informací (informace o datech Insights) naleznete zde [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] je nabídka od společnosti Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“). Informace automaticky shromažďované Pinterestem o vašem používání naší online přítomnosti na Pinterestu se obvykle přenášejí na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala pro USA rozhodnutí o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.


9. JAK NÁS KONTAKTOVAT A VAŠE PRÁVA

Jako oběť máte následující práva:

* Podle čl. 15 GDPR, právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu tam uvedeném;
* V souladu s čl. 16 GDPR, právo neprodleně požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
* Podle čl. 17 GDPR právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud nebudou dále zpracovávány
* uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
* plnit zákonnou povinnost;
* z důvodů veřejného zájmu nebo
* je nezbytný pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků;
* v souladu s čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud
* přesnost údajů zpochybňujete;
* zpracování je nezákonné, ale odmítnete jej smazat;
* údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo
* Podali jste námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
* podle čl. 20 GDPR právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
* Podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad vašeho obvyklého místa bydliště nebo práce nebo na sídlo naší společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů, jakož i odvolání souhlasu nebo námitky ke konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás přímo pomocí kontaktních údajů v našem imprint.

Právo na odvolání

Co se týče zpracujeme chránit naše převážnou část vyvažování zájmů oprávněné zájmy osobními údaji, jak je vysvětleno výše, můžete vznést námitku proti zpracování s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte nárok pouze na právo na námitku, pokud existují důvody, které vyvstanou z vaší konkrétní situace.

Po výkonu svého práva nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud dokážeme, vážných a legitimních důvodů pro zpracování, které převážily zájmy jako vy, práv a svobod, nebo je-li zpracování zjištění, výkon nebo obranu Právní nároky slouží.

To neplatí, pokud je zpracování určeno pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat za tímto účelem.


Prohlášení o ochraně údajů vytvořené právním copywriterem Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].