Obchodní podmínky

Podmínky služby


1. OBLAST PŮSOBNOSTI

Následující obchodní podmínky platí pro všechny objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu. Náš internetový obchod je zaměřen výhradně na spotřebitele.

Spotřebitel je každá fyzická osoba, která uzavírá transakce pro účely, které lze připsat hlavně ani komerční, ani její nezávislou odbornou činnost. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo právnická partnerství, při uzavírání právního úkonu ve svých obchodních nebo nezávislou profesní činnost.


2. SMLUVNÍ PARTNEŘI, UZAVŘENÍ SMLOUVY, MOŽNOSTI OPRAVY

Kupní smlouva je uzavřena s Brands of Germany.

Umístěním produktů do internetového obchodu uděláme závaznou nabídku k uzavření smlouvy o těchto položkách. Nejprve si můžete nechat naše výrobky v nákupním košíku bez závazků a opravit své položky kdykoli předtím, než odešlete své závazné objednávky pomocí dodaných nástrojů pro kontrolu a vysvětlení v procesu objednávky. Smlouva se uzavírá tak, že akceptujete nabídku na zboží obsažené v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednávky. Ihned po odeslání objednávky obdržíte potvrzení e-mailem.


3. SMLOUVNÍ JAZYK, SKLADOVÁNÍ TEXTU SMLOUVY

Jazyk (y) k dispozici pro uzavření smlouvy: němčina, angličtina

Ukládáme text smlouvy a v textové podobě vám zasíláme údaje o objednávce a naše obchodní podmínky. Text smlouvy vidíte v našem zákaznickém přihlášení.


4. DODACÍ PODMÍNKY

Kromě uvedených cen produktů se mohou vztahovat náklady na dopravu. Další informace o možných nákladech na dopravu naleznete v nabídkách.

Kromě toho mějte na paměti, že v zemích mimo Evropskou unii může příslušná přijímající země vybírat clo a daň z prodeje při dovozu. Informujte se o tom před nákupem u celního úřadu, který je za vás odpovědný.
Za tato cla a daně odpovídá zákazník.

Kromě toho mějte na paměti, že pokud je dovoz určitých produktů do vaší země (např. mimo Evropskou unii, produkty s obsahem živočišného původu, jako jsou ryby, maso, klobásy atd.) zakázán z důvodu místní legislativy, nemůže nést odpovědnost v případě konfiskace místními celními orgány. Před nákupem je vaší povinností vyjasnit si s celními orgány, které jsou za vás odpovědné, zda mohou být příslušné produkty dováženy do vaší země.

Dodáváme pouze v tranzitu. Přeprava zboží bohužel není možná.


5. PLATBA

V našem obchodě můžete vždy použít následující platební metody:

Kreditní karta
Při zadávání objednávky uvedete údaje o své kreditní kartě. Po vaší legitimitě jako legitimního držitele karty se platební transakce provede automaticky a na vaší kartě se odečtou.

SEPA inkaso
Odesláním objednávky nám dáváte souhlas k SEPA inkasu. O datu debetu účtu (tzv. přednotifikace) vás budeme informovat. Odesláním souhlasu se SEPA inkasem žádáme naši banku o zahájení platební transakce. Platební transakce bude provedena automaticky a z vašeho účtu bude stržena částka. Z účtu bude stržena částka před odesláním zboží. Lhůta pro předběžnou notifikaci data odepsání účtu (tzv. přednotifikační lhůta) je dní bezprostředně po objednávce.

PayPal Express
V procesu objednávky budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele online PayPal. Chcete-li zaplatit částku faktury prostřednictvím služby PayPal, musíte být zde zaregistrován nebo poprvé zaregistrován, legitimovat s údaji o přístupu a potvrdit platební příkaz k nám. Po zadání objednávky do obchodu požádáme PayPal o zahájení platební transakce.


6. REZERVACE NÁZVU

Die Ware Bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Unser Eigentum.


7. POŠKOZENÍ PŘEPRAVOU

Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, sdělte nám tyto chyby co nejdříve dodavateli a okamžitě nás kontaktujte. Neposkytnutí stížnosti nebo kontaktu nemá žádné důsledky pro vaše zákonné nároky a jejich vymáhání, zejména záruční práva. Pomáhají nám však uplatnit naše vlastní nároky vůči dopravci nebo dopravnímu pojištění.

Upozorňujeme, že pokud si objednáte zboží, které může být během přepravy poškozeno povětrnostními vlivy, např. horkem (např. rozpuštěná čokoláda), neneseme za to žádnou odpovědnost.


8. ZÁRUKY A ZÁRUKY

Není-li níže výslovně dohodnuto jinak, platí zákonná odpovědnost za vady.
Pro použité zboží platí: projeví-li se vada po uplynutí jednoho roku od dodání zboží, nároky z vad jsou vyloučeny. Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání zboží.
Výše uvedené omezení a zkrácené podmínky se nevztahují na nároky na náhradu škody způsobené námi, našimi zákonnými zástupci nebo zástupci zástupců
• v případě zranění na životě, končetinách nebo zdraví
• v případě úmyslného nebo hrubého zanedbání povinnosti a zlosti
• v případě porušení základních smluvních závazků, jejichž splnění umožňuje především řádné provedení smlouvy a na které se smluvní partner může spolehnout (kardinální závazky)
• jako součást příslibu záruky, je-li dohodnuto popř
• pokud je rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za škodu otevřený.
Informace o případných dalších zárukách, které mohou platit, a jejich přesné podmínky najdete u produktu a na speciálních informačních stránkách v online obchodě.


9. ODPOVĚDNOST

Za nároky z důvodu škod způsobených námi, našimi zákonnými zástupci nebo pomocnými zástupci jsme vždy odpovědní bez omezení
• v případě zranění na životě, končetinách nebo zdraví
• v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností
• v případě záručního příslibu, pokud bylo dohodnuto, nebo
• pokud je rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za škodu otevřený.
V případě porušení podstatných smluvních závazků, jejichž splnění je nezbytné pro řádné provedení smlouvy a při jejichž dodržování se smluvní partner může pravidelně spolehnout (kardinální závazky) z důvodu mírné nedbalosti na straně nás, našich zákonných zástupců nebo zástupců, je výše odpovědnosti ta, která byla předvídatelná v době uzavření smlouvy. Omezené poškození, jehož výskyt lze obvykle očekávat.
Kromě toho jsou vyloučeny nároky na náhradu škody.10. ŘEŠENÍ SPORŮ

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online, kterou najdete zde [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se postupu urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.


Smluvní podmínky vytvořené právním copywriterem Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].